Członkostwo w SKwP

Zgodnie ze statutem Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów. 

Członek zwyczajny uprawniony jest do : 

  • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
  • czynnego i biernego prawa wyborczego, 
  • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia, 
  • noszenia odznaki organizacyjnej. 

Członek wspierający zobowiązany jest do:

  • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 
  • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny, 
  • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój, 
  • regularnego opłacania składek członkowskich. 

O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji wraz z załączonymi 2 zdjęciami.
Przyjęty członek zwyczajny otrzymuje legitymację członkowską. 

Ponadto naszym członkom udzielamy bezpłatnych konsultacji, są oni również informowani o nowych szkoleniach - seminariach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Stowarzyszenia i z bezpłatnego pośrednictwa pracy.

 

Składki członkowskie wynoszą:

dla członków wspierających (jednostek gospodarczych) - nie mniej niż 250zł rocznie,
dla członków zwyczajnych (osób fizycznych) - 60 zł rocznie. 

Składki można wpłacać na poniższe konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Oddziału.

Konto:  94 1020 5170 0000 1902 0005 5665


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

Aktualizacja danych członka SKwP - formularz (wersja pdf)

Ankieta członka zwyczajnego (wersja doc)

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO