search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stanowisko: Kontroler finansowy

Lokalizacja: ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz – praca hybrydowa

RWS Holdings plc  jest wiodącym na świecie dostawcą zaawansowanych technologicznie usług
językowych związanych z zarządzaniem treścią i własnością intelektualną. Pomagamy naszym
klientom w nawiązywaniu kontaktów i realizacji nowych projektów na całym świecie poprzez
przekazywanie kluczowych treści biznesowych w skali globalnej oraz umożliwienie ochrony i
realizacji ich innowacji.
Nasza wizja opiera się na pomocy organizacjom w efektywnej interakcji z osobami na całym świecie
poprzez rozwiązywanie problemów związanych z językiem, treścią i dostępem do rynku dzięki
dogłębnej wiedzy i inteligentnej technologii.
Do naszych klientów należy 90 ze 100 największych marek na świecie, 10 największych firm
farmaceutycznych i 18 z 20 największych firm patentowych na świecie. Nasza baza klientów
obejmuje Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Północną i Południową w sektorach:
technologicznym, farmaceutycznym, medycznym, prawnym, chemicznym, motoryzacyjnym,
rządowym i telekomunikacyjnym, które obsługujemy z biur na pięciu kontynentach.
Założona w 1958 roku firma RWS ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest notowana na AIM, rynku
regulowanym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (RWS.L).
Więcej informacji można znaleźć na stronie: RWS
Stanowisko
Kontroler Finansowy na Polskę, wspiera działalność firmy w Europie. Zespół EMEA Controllership
działa w dynamicznym, szybko zmieniającym się środowisku, funkcjonując jako partner biznesowy i
pomagając liderom biznesowym w ich obowiązkach związanych z księgowością.
Cel pracy
Kontroler Finansowy w Polsce jest odpowiedzialny za kontrolę finansową polskich operacji,
raportowanie, stosowanie odpowiednich kontroli finansowych i analizy ad-hoc. Rola ta opiera się na
pracy hybrydowej w Bydgoszczy i jest odpowiedzialna za dostarczanie miesięcznych rachunków
zarządczych, lokalnych rachunków statutowych, sprawozdań z podatków pośrednich i podatku
dochodowego od osób prawnych dla *polskiej jednostki przy wsparciu lokalnych księgowych.
*odpowiedzialność za dostarczanie usprawnień procesów o krytycznym znaczeniu dla strategii firmy
Firma przechodzi obecnie projekt transformacji, a odpowiedni kandydat będzie miał możliwość
wpływania na to, jak ewoluują operacje w polskim podmiocie.
Obowiązki
Odpowiedzialność za rachunkowość finansową i sprawozdawczość dla polskiego oddziału.
 Współpraca z zespołem podatkowym i zewnętrznymi dostawcami usług w celu zapewnienia
sprawozdawczości i zgodności na czas
 Zarządzanie i koordynowanie skutecznych audytów zewnętrznych
 Zarządzanie przepływem środków pieniężnych, efektywna współpraca z działem płatności
 Stosowanie odpowiednich kontroli finansowych w polskim oddziale, w tym przegląd i
zatwierdzanie listy płac, monitorowanie wniosków o zwrot kosztów i lokalnie wymaganej
dokumentacji
 Zarządzanie księgowaniami w lokalnym oprogramowaniu księgowym
 Zaangażowanie w procesy AP, w tym zatwierdzenia i płatności
 Zapewnienie dokładnego, terminowego i zgodnego z przepisami raportowania miesięcznego
i procesów zamknięcia
 Analiza wyników w ramach kont zarządczych
 Wykonywanie, zatwierdzanie i monitorowanie uzgodnień bilansowych
 Sprawozdawczość dla Głównego Urzędu Statystycznego
 Budowanie i rozwijanie relacji z finansami grupy, finansami komercyjnymi, lokalnymi
dyrektorami i kierownikami biznesowymi wyższego szczebla
 Proaktywne zarządzanie zmianami w środowisku zewnętrznym
Skills & Experience
 Znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie umożliwiającym płynną komunikację
 Wykwalifikowany księgowy (kwalifikacje ACA/ACCA/CIMA lub dyplom MBA)
 5+ lat doświadczenia w finansach na wyższym stanowisku finansowym, w tym
doświadczenie w środowisku międzynarodowym
 Znajomość polityki rachunkowości i krajowych standardów rachunkowości (KSR)
 Zrozumienie wymogów i rachunkowości w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych
 Komunikacja z udziałowcami i umiejętności komunikacyjne
 Dbałość o szczegóły, dokładność i jakość prezentowanych danych
 Doświadczenie w pracy z Microsoft Great Plains, Hyperion i Microsoft D365
 Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 Umiejętność pracy pod presją czasu w ściśle określonych terminach
 Wykonywanie innych zadań delegowanych na potrzeby działu finansów
Mile widziane doświadczenie w zakresie sprawozdawczości skonsolidowanej zgodnie z
polskimi standardami GAAP

Kontakt: Dorota Sokołowska, mail: dsokolowska@rws.com

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close