Strona główna img Aktualności img Zmiany w podatku VAT w 2019 roku

Zmiany w podatku VAT w 2019 roku

Adresaci szkolenia:

kurs kierowany jest do pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia:

przedstawienie i omówienie wchodzących w życie przepisów podatku VAT w 2019r.

Prowadzący szkolenie:

Pan dr Krzysztof Biernacki
Praktyk, doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m. in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Tematyka kursu:

1.    Kasy on-line - ustawa z dnia 15 marca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach:
a.    Nowy rodzaj kas fiskalnych;
b.    Grupy podatników objęte nowymi obowiązkami;
c.    Sposób fiskalizacji i przesyłania danych do Reprozytorium Ministerstwa Finansów;
d.    Przeglądy techniczne kas on-line;
e.    Nowe rozporządzenie dot. kas fiskalnych
f.    Brak NIPu na paragonie a wystawienie faktury.

2.    Nowy rejestr podatników VAT – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
a.    Scalenie dotychczasowych rejestrów podatników VAT czynnych;
b.    Rozszerzenie zakresu informacji ujawnianych w rejestrach;
c.    Rachunek bankowy w rejestrze – sankcje za brak dokonania płatności na wskazany
            w rejestrze rachunek;

3.    Brak deklaracji VAT -  projekt ustawy z 22.03.2019r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
a.    Brak deklaracji VAT a nowy zakres przedmiotowy informacji JPK;
b.    Sankcje za niepoprawienie błędów w plikach JPK
c.    Nowy projekt rozporządzenia z 20.03.2019r. w zakresie informacji przekazywanych
            do organów podatkowych.

4.    Nowa matryca stawek VAT i WIS – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa:
a.    Nowe zasady przyporządkowania towarów do stawek podatku;
b.    Wiążąca Informacja Stawkowa – tryb postępowania, opłaty i termin wydania;
c.    Pozostałe proponowane zmiany w stawkach podatku.
   
5.    Nowe zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności:
a.    Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzenia w Polsce obligatoryjnej
            podzielonej płatności w latach 2019-2022;
b.    Zakres przedmiotowy objęty obligatoryjnym split-paymentem;
c.    Termin wejścia w życie nowych rozwiązań;
d.    Zasady dysponowania środkami na rachunku VAT.
 
6.    Pozostałe zmiany wchodzące w życie w II połowie 2019 roku:
a.    Zmiany związane z opodatkowaniem importu towarów – projekt ustawy z dnia
            20.03.2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
            regulacyjnych;
b.    Zmiana przepisów dot. pierwszego zasiedlenia w podatku VAT i pozostałe zmiany zaproponowane projektem z dnia 06.09.2018r.
c.    Konsekwencje tzw. twardego Brexitu dla podatników sprzedających towary do Wielkiej Brytanii;
d.    Ulga przy niezapłaconych należnościach w podatku VAT – konsekwencje zmian ze stycznia 2019 roku;
e.    Zmiany w przepisach o zarządzie sukcesyjnym;


Termin kursu:

12.07.2019r., w godz. 09:00 – 15:30


Czas trwania:

8 godz. wykładowych


Miejsce kursu:

SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4


Termin przesyłania zgłoszeń:

do dnia 05.07.2019r.

Cena kursu:


•    260 zł. od osoby,
•    234 zł. dla pracowników członków wspierających,
•    247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).
Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO