Strona główna img Aktualności img Prawo spółek handlowych w stosunkach pracowniczych

Prawo spółek handlowych w stosunkach pracowniczych

Adresaci szkolenia: pracodawcy, zarządy, księgowi, biura rachunkowe, biegli rewidenci i osoby zainteresowane tematyką.

Cel szkolenia:
Obecnie znaczna część pracodawców to osoby prawne. Znakomita większość z nich to spółki prawa handlowego. Ich ustrój reguluje kodeks spółek handlowych. Reguły w nim zawarte przekładają się nie tylko na sposób organizacji i funkcjonowania tych jednostek, ale także na stosowanie w nich norm prawa pracy. Specyfikę prawa handlowego należy brać pod uwagę chociażby przy zatrudnianiu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Efekty błędów popełnionych na tym etapie mogą być później bardzo bolesne zarówno dla samych spółek, jak i członków ich zarządów. Co ważne, aby poznać specyfikę stosowania prawa pracy w spółkach prawa handlowego nie wystarczy znajomość przepisów. Należy sięgnąć także do dorobku Sądu Najwyższego, którego poglądy mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Dlatego przedmiotem szkolenia będzie nie tylko analiza obwiązującego stanu prawnego, ale także przytoczenie ważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Prowadzący szkolenie: Pan Jacek Cudny
Radca prawny z bogatym doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów jako in house lawyer, co wymaga stałej współpracy z działami: kadr i księgowości. Autor publikacji, w tym poświęconych problematyce pracowniczej, takich jak „Praktyczne aspekty podwyżek dla pielęgniarek” czy „Mobbing przed sądem”. Współautor „Komentarza do ustawy o pomocy społecznej”. Posiada doświadczenie wykładowcy akademickiego i wykładowcy na szkoleniach i kursach, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Tematyka szkoleniu (ramowy program):

1. Specyfika prawa spółek handlowych.
2. Analiza aktów założycielskich, umów spółek, regulaminów organów
    zarządzających i kontrolnych spółek, jako źródeł prawa pracy.
3. Osoby uprawnione do składania w imieniu spółek prawa handlowego
    oświadczeń woli w zakresie dotyczącym stosunków pracy.
4. Stosunek pracy członków zarządu spółek prawa handlowego, ze
    szczególnym uwzględnieniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Termin szkolenia: 09.12.2019r., w godz. 09:00 – 14:15
Czas trwania: 6 godz. wykładowych
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 02.12.2019r.


Koszt kursu:
•    260 zł. od osoby,
•    234 zł. dla pracowników członków wspierających,
•    247 zł. dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom – są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).
Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.
W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO