Strona główna img Aktualności img Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu w sposób prosty, kompleksowy i praktyczny, krok po kroku, pomóc Uczestnikom wdrożyć i stosować nowe przepisy związane z programem długoterminowego oszczędzania jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Adresaci szkolenia: kurs kierowany jest do kadry kierowniczej w zakładach pracy, pracowników działów finansowo-księgowych, działów kadr, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Prowadzący szkolenie: Pan Agnieszka Janiak
Absolwenkat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, główna księgowa, specjalista ds. płac.
Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
 
Tematyka szkolenia:

I.    Cele i podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów
          Kapitałowych

II.    Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych
          1. Pracownik
          2. Podmiot zatrudniający
          3. Państwo
          4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
          5. Polski Fundusz Rozwoju
          6. ZUS

III.    Terminy i procedury wdrażania PPK W Polsce
          1. Etapy wdrożenia PPK
          2. Wybór  instytucji finansowej
          3. Umowy o zarządzanie PPK
          4. Umowy o prowadzenie PPK
          5. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa

IV.    Wpłaty dokonywane do PPK
          1. Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
          2. Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
          3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK– zasady nabywania prawa
          4. Ujęcie kosztowe wpłat i zarządzania PPK pracodawcy

V.    Zasady naliczania wpłat w wynagrodzeniach
          1. Składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek
          2. Obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki
          3. Potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń
          4. Obowiązki podatkowe i wobec ZUS
          5. Liczenie terminów określonych w ustawie
          6. PPK a wypłata diet

VI.    Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

VII.    Podział środków w przypadku śmierci uczestnika

VIII.    Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata
          transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK

IX.     Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

X.    Portal PPK

XI.    Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

XII.    Sankcje za naruszenie ustawy o PPK


Termin kursu: 03.06.2019r., w godz. 09:00 – 15:30
Czas trwania: 8 godz. wykładowych
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 28.05.2019r.

Cena kursu:
•    260 zł. od osoby,
•    234 zł. dla pracowników członków wspierających,
•    247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.
W trakcie kursu zapraszamy na obiad.
                                                                                  

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO