Strona główna img Aktualności img Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019 roku.

Nowe obowiązki księgowych i biur rachunkowych w 2019 roku.

Adresaci szkolenia: kurs kierowany jest do pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Cel szkolenia: przedstawienie i omówienie nowych obowiązków nałożonych na księgowych.

Prowadzący szkolenie: Pan dr Krzysztof Biernacki
Praktyk, doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym.
Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m. in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

Tematyka kursu:

1.    Obowiązki księgowego przy schematach podatkowych:
•    Księgowy jako Wspomagający w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej
•    Rodzaje schematów podatkowych i ich definicje
•    Raportowanie schematów do Szefa KAS
•    Obowiązki księgowych przy wdrażaniu schematów podatkowych w przedsiębiorstwie

2.    Kontrola przedsiębiorcy i czynności sprawdzające w 2019r.:
•    Kontrola podatkowa a kontrola celno – skarbowa
•    Korekty deklaracji przy kontroli i ich skutki dla podatników
•    Powtórna korekta po kontroli celno – skarbowej
•    Rozszerzenie podmiotów przy czynnościach sprawdzających
•    Konsekwencje nieudostępnienia danych w czynnościach sprawdzających
•    Zaskarżenie czynności sprawdzających

3.    Nowa sankcja administracyjna (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) i sankcje
            szczegółowe:
•    Przesłanki dla nowej sankcji administracyjnej w Ordynacji podatkowej
•    Fakultatywny i obligatoryjny charakter sankcji
•    Naliczanie sankcji administracyjnej
•    Sankcja ogólna a sankcja szczególna w podatku VAT
    
4.    Projektowane zmiany w kodeksie karnym skarbowym, z uwzględnieniem
            odpowiedzialności karnej skarbowej księgowych:
•    Modyfikacja (ograniczenie) stosowania instytucji tzw. czynnego żalu
•    Zmiany w granicach wymiaru kary przy przestępstwach i wykroczeniach karnoskarbowych
•    Grzywna przy mandacie karnym skarbowym
•    Zmiany przy terminach przedawnienia przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych

5.    Zmiany przepisów związane z otoczeniem gospodarczym przedsiębiorstw:
•    Zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie reprezentacji osób prawnych
•    Szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych – zmiany
            w kodeksie pracy
•    Zmiany w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości
•    Zmiany w podatku PCC (deklaracje łączne)
•    Zmiany w ustawie o rachunkowości
•    Zmiany związane z reprezentacją spółek kapitałowych, wypłatą dywidendy i
            zgromadzeniami wspólników (przepisy kodeksu spółek handlowych)

Termin kursu: 21.11.2019r., w godz. 09:00 – 15:30
Czas trwania: 8 godz. wykładowych
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 14.11.2019r.

Cena kursu:
•    260 zł. od osoby,
•    234 zł. dla pracowników członków wspierających,
•    247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).
Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.
W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

 


                                                                                   ZAPRASZAMY

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO