TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 06 marca 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Anna Michalak - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. W praktyce zajmuje się  obsługą podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżącym doradztwem w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Posiada doświadczenie zawodowe w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych. Prowadzi także audyty podatkowe oraz przeprowadza szkolenia branżowe.

PROGRAM

Zmiany w PIT

 1. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
 2. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku
 3. Rozszerzenie możliwości składania wniosków o niepobieranie zaliczek
 4. Umożliwienie rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów
 5. Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 6. Wyłączenie doliczania do dochodów rodziców dochodów dzieci z rent
 7. Pozostałe zmiany w PIT

Zmiany w CIT

 1. Zmiany w zakresie CIT estońskiego
 2. Zmiany przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od przerzuconych dochodów
 3. Zmiana w zakresie spółek holdingowych
 4. Wyłączenie poboru podatku u źródła
 5. Zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych
 6. Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 7. Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 8. Ukryta dywidenda jako podstawa do nowego podatku - uchylenie przepisów
 9. Podatek minimalny

Zmiany w VAT

 1. Grupa VAT
 2. Zmiany w JPK
 3. Zmiany dot. kas rejestrujących
 4. Tarcza antyinflacyjna
 5. SLIM VAT 3.0 – projektowane zmiany

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300,00 zł  od osoby
 • 270,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665