Szanowni Państwo!      

 

Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zamówienia na zakup zeszytu specjalnego Wydawnictwa „RACHUNKOWOŚĆ” Sp. z o. o. – „ZAMKNIĘCIE ROKU 2019” w cenie 175,00 zł. brutto.

 

W 25. wydaniu przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) szczegółowo omówiona została tematyka:

 

  • wyceny aktywów i pasywów,
  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym jego podpisywania i przekazywania),
  • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
  • sprawozdania z działalności,
  • długotrwałych usług niezakończonych na dzień bilansowy,
  • kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • ustalania podatku odroczonego,
  • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej i od przychodu z nieruchomości.

 

Ponadto książka zawiera wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT od rozliczenia za grudzień 2019 do ostatecznego rozliczenia podatków za 2019.

 

Oprócz wersji papierowej Czytelnicy otrzymują dostęp do wersji on-line.

 

Autorzy: Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Mariusz Sobkowiak, Aleksander Woźniak.

 

 

Informujemy również, że szkolenie „AKCJA BILANS 2019” będziemy realizować w miesiącu Styczniu 2020r.. Program oraz termin szkolenia przekażemy Państwu w terminie późniejszym.

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665