TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • 14 stycznia 2022 r. od godz. 09:00 – 14:00
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami.

Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy.

W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR.

Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką.

Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

 1. Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki:
 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony
 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny
 • sytuacje, w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT
 • podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym
 • czynności cywilnoprawne – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC, kiedy ta sama czynność cywilnoprawna może podlegać opodatkowaniu jednocześnie VAT i PCC,
 • inne podatki jako  podstawa  opodatkowania  VAT  (np.  podatek  od  nieruchomości  refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania polskim VAT).
 1. Działalność socjalna,  promocyjna,  reklamowa  i  reprezentacyjna  związana  z  zakończeniem  roku  – skutki w podatku VAT dla wybranych czynności:
 • opodatkowanie VAT niektórych wybranych świadczeń na potrzeby reprezentacji i reklamy – przekazanie kontrahentom „koszy prezentowych”, prezentu świątecznego w postaci butelki wina, gadżety reklamowe, przyjęcie świąteczne, sponsoring, konkursy i darowizny,
 • działalność socjalna i inne świadczenia na rzecz pracowników (np. świadczenia z ZFŚS, prezenty świąteczne dla pracowników spoza ZFŚS, imprezy integracyjne i przyjęci a, udostępnienie samochodu służbowego do

jazd  prywatnych,  podnoszenie  kwalifikacji,  opieka  medyczna) – kiedy  podlega  opodatkowaniu,  czy podatek  naliczony od zakupów „socjalnych” podlega odliczeniu.

 1. Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT – podsumowanie roku 2021:
 • podsumowanie skutków dla podatników najważniejszych zmian w podatku VAT, które weszły w życie pod koniec 2020r. i w trakcie 2021 r.,
 • wybrane interpretacje, objaśnienia  i  komunikaty  Ministra  Finansów  wydane  w  trakcie  2021r. w  celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT,
 • wybrane indywidualne interpretacje dyrektora KIS wydane w trakcie 2021r.

w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania ww. zmian w podatku VAT.

 1. Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2021, mające praktyczne znaczenie dla podatników:
 • podatek VAT jako podatek zharmonizowany – decydujące znaczenie wyroków TSUE dla praktyki stosowania

przepisów polskiej ustawy o VAT przez organy podatkowe i podatników,

 • omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • orzeczenia NSA jako istotne źródło interpretacji przepisów ustawy o VAT,
 • omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2021r. mających znaczenie dla organów podatkowych i sądów.

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665