TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 27 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

OPIS

O ile rozliczenie kosztów i przychodów pracowniczych znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu pracy i ustawy o PIT, analogiczne koszty ponoszone na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, menedżerów czy „właścicieli” firm lub ich rodzin budzą sporo praktycznych problemów na gruncie przepisów podatkowych. Od wielu lat wątpliwości pojawiają się w odniesieniu do potrącalności kosztów uzyskania przychodów związanych z działaniem tych organów, a także kwestii przychodu po stronie spółki z tytułu pełnienia funkcji w tych organach nieodpłatnie. Nierzadko członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem spółki, równie często jest on także cudzoziemcem, który dodatkowo może pełnić swoją funkcję na podstawie różnych tytułów (np. stosunek pracy, powołanie). Wszystkie te okoliczności powodują, że skutki podatkowe działania osób pełniących swoje funkcje w strukturach firmy, będą bardzo zróżnicowane. Czy prezes zarządu może być uznany za pracownika mobilnego i czy członek rady nadzorczej może się udać w podróż służbową? Jakie problemy podatkowe mogą pojawić się u samozatrudnionych (B2B) i czy organ podatkowy może kwestionować, że prowadzimy firmę? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas proponowanego Państwu szkolenia

PROGRAM

Typowe problemy podatkowe właściciela firmy oraz zagadnienia B2B

 1. Podróże „właściciela firmy” – diety i inne wydatki, 20 % kosztów używania samochodu, dokumentowanie wyjazdów
 2. Koszt pracy rodziny w „firmie” po zmianach w 2019 r. (pensje małżonka, dzieci)
 3. Darowizny w PIT a amortyzacja.
 4. Składniki majątku prywatnego wykorzystywane w firmie.
 5. Zarząd sukcesyjny – czyli jak zabezpieczyć swoją firmę?
 6. Samozatrudnienie (B2B) – ryzyka i problemy podatkowe (np. w branży IT)

Prezes zarządu oraz członkowie zarządu w świetle przepisów CIT/PIT/VAT.

 1. Charakter stosunku prawnego między członkiem zarządu a spółką
 2. Zatrudnienie na podstawie powołania
 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 4. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 5. Uchwały dotycząca wynagrodzenia członka zarządu i rozliczenia kosztów jego podróży
 6. Problematyczne wydatki na rzecz członków zarządu (np. świadczenia z tytułu podróży służbowych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wynajmu mieszkania czy domu, udostępnienie członkowi zarządu służbowego samochodu, lokalu, telefonu, wydatki na gastronomię podczas spotkań zarządu)
 7. Podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, kursy członków organów spółki.
 8. Wycieczka dla przedstawicieli kontrahentów i członków zarządu spółki z o.o.
 9. Nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu bądź rady nadzorczej a przychód po stronie spółki – różne praktyczne warianty.
 10. Obowiązki spółki w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, który nie jest polskim rezydentem (podatek u źródła WHT, certyfikat rezydencji, IFT-1R, PIT8-AR)
 11. Członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem spółki -  skutki podatkowe.
 12. Podróże prezesów, członków zarządu – dokumentowanie wyjazdów oraz skutki podatkowe w CIT i PIT (rozliczenia kosztów podróży, opisywanie faktur itp.)
 13. Prezes zarządu jako pracownik mobilny – skutki na gruncie PIT.
 14. Korzystanie przez członka zarządu z samochodu służbowego - skutki w podatkach dochodowych, VAT i w ewidencji księgowej.
 15. Samochody firmowe używane przez prezesa i członków zarządu – czy trzeba naliczać im przychód 250 bądź 400 zł.
 16. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów świadczeń na rzecz członków zarządu posiadających jednocześnie status udziałowców oraz w przypadku wadliwości umowy o pracę

Rada nadzorcza w świetle przepisów o CIT i PIT.

 1. Wydatki na rzecz członków rad nadzorczych w kosztach uzyskania przychodów.
 2. „Podróż służbowa” członka rady nadzorczej.
 3. Skutki podatkowe zwrotu wydatków na przejazdy członków rady nadzorczej (np. na posiedzenie rady).
 4. Opodatkowanie wynagrodzeń uzyskiwanych przez członków rady nadzorczej w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kontrakty menedżerskie w świetle CIT, PIT, VAT  (wynagrodzenia, samochody, podróże, benefity itp.)

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665