TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 kwietnia 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

OPIS

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie zasad rozliczeń podatkowych spółki z o.o. oraz jej wspólników. W trakcie szkolenia zostanie omówiony proces zakładania spółki, zasady odpowiedzialności członków zarządu oraz zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS przez wspólników i członków zarządu. Program szkolenia uwzględnia zmiany przepisów wchodzące w życie od 1.01.2023 r.

PROGRAM

 • Charakterystyka spółki z o.o. na gruncie Kodeksu spółek handlowych
  • Status spółki.
  • Proces rejestracji.
  • Zasady odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
  • Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
 • Wkłady wnoszone do spółki z o.o. i ich opodatkowanie (CIT, PIT, VAT, PCC)
  • Wkłady pieniężne.
  • Wkłady niepieniężne (aporty).
  • Wkład w postaci przedsiębiorstwa albo ZCP.
 • Dokapitalizowanie spółki z o.o.
  • Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika.
  • Dopłaty do spółki.
 • Opodatkowanie dochodów spółki z o.o.
  • Źródła przychodów CIT.
  • 9% CIT – zasady stosowania, wyłączenia, wątpliwości interpretacyjne.
 • Zwolnienia w podatku CIT dla spółki z o.o.
  • Zwolnienie dywidendowe.
  • Zwolnienie holdingowe.
 • Zagadnienia szczegółowe CIT
  • Finansowanie kapitałem własnym (tzw. hipotetyczne odsetki) – jak wykorzystać wzrost stóp procentowych do zwiększenia kosztów podatkowych?
  • Koszty finansowania dłużnego (tzw. cienka kapitalizacja).
  • Ukryta dywidenda – likwidacja od 2023 roku?
 • Wypłaty na rzecz wspólnika.
  • Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy.
  • Umowa o pracę.
  • Powołanie członka zarządu.
  • Wynagrodzenia prokurenta.
  • Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika.
  • Najem prywatny na rzecz spółki.
  • Powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH.
  • Danina solidarnościowa – które świadczenia wypłacane na rzecz wspólnika podlegają opodatkowaniu daniną solidarnościową?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665