TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 9 września 2021 r. od godz. 09:00 - 14:00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Każdy uczestnik, który opłacił szkolenie, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem szkolenia.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Partner w kancelarii BLH Lenczewski, Sołoniewicz, Szlawski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT i PIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

CEL

Celem szkolenia jest przekrojowe omówienie zasad opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej oraz spółki z o.o. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony sposób rozliczenia dochodów począwszy od opodatkowania dochodów spółki, a skończywszy na opodatkowaniu zysku wypłacanego wspólnikowi. Prowadzący odniesie się również z zmian podatkowych zaproponowanych w ramach tzw. Nowego Ładu oraz zaproponuje rozwiązania problemów związanych z nowymi regulacjami.

PROGRAM

 1. Charakterystyka spółki komandytowej i spółki z o.o. na gruncie Kodeksu spółek handlowych.
 • Status spółki.
 • Zasady odpowiedzialności wspólników.
 • Zasady reprezentacji.
 • Proces rejestracji.
 1. Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej i spółki z o.o. podatkiem CIT.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Stawki podatku.
 • Kiedy spółka może stosować 9% CIT? Na co zwrócić uwagę, aby nie utracić prawa do niższej stawki?
 • Odliczenie darowizn.
 1. Wypłaty zysku na rzecz wspólników.
 • Zasady opodatkowania zysku wypłacanego wspólnikom spółki z o.o.
 • Zasady opodatkowania zysku wypłacanego komandytariuszom i komplementariuszom spółki komandytowej.
 • Obowiązki spółki jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego wspólnikom zysku.
 • Deklaracje podatkowe, które musi złożyć spółka i wspólnicy w związku z wypłatą zysku.
 • Zwolnienie dywidendy z CIT – art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (brak obowiązku poboru i zapłaty podatku, gdy wspólnikiem/komandytariuszem jest spółka z o.o.).
 1. Problematyczne rozliczenie spółki komandytowej.
 • Wypłata zysków osiągniętych do końca 2020 roku – zasady opodatkowania.
 • Rozliczenie strat z lat poprzedzających objęcie spółki komandytowej podatkiem CIT.
 • Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla spółki komandytowej, która odroczyła moment wejścia w CIT do 1.05.2021 r.
 1. Pułapki podatkowe i najczęściej popełniane błędy (studium przypadku)
 • Wystąpienie wspólnika w zamian za wynagrodzenie rzeczowe.
 • Przekształcenie JDG lub spółki jawnej w spółkę z o.o.
 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. a sprzedaż OPiO w spółce komandytowej – różnice w opodatkowaniu.
 • Aport / sprzedaż przedsiębiorstwa lub ZCP.
 • Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.
 1. Nowy Ład – optymalizacja podatkowa biznesu z uwzględnieniem planowanych zmian.

 

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665