Cel szkolenia:

szkolenie ma na celu w sposób prosty, kompleksowy i praktyczny, krok po kroku, pomóc Uczestnikom wdrożyć i stosować nowe przepisy związane z programem długoterminowego oszczędzania jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Adresaci szkolenia:

kurs kierowany jest do kadry kierowniczej w zakładach pracy, pracowników działów finansowo-księgowych, działów kadr, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Prowadzący szkolenie: Pani Agnieszka Janiak

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, główna księgowa, specjalista ds. płac.
Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Tematyka szkolenia:

I. Cele i podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych

II. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych
1. Pracownik
2. Podmiot zatrudniający
3. Państwo
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
5. Polski Fundusz Rozwoju
6. ZUS

III. Terminy i procedury wdrażania PPK W Polsce
1. Etapy wdrożenia PPK
2. Wybór instytucji finansowej
3. Umowy o zarządzanie PPK
4. Umowy o prowadzenie PPK
5. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa

IV. Wpłaty dokonywane do PPK
1. Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
2. Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK– zasady nabywania prawa
4. Ujęcie kosztowe wpłat i zarządzania PPK pracodawcy
V. Zasady naliczania wpłat w wynagrodzeniach
1. Składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek
2. Obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki
3. Potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń
4. Obowiązki podatkowe i wobec ZUS
5. Liczenie terminów określonych w ustawie
6. PPK a wypłata diet

VI. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

VII. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika

VIII. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata
transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK

IX. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

X. Portal PPK

XI. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

XII. Sankcje za naruszenie ustawy o PPK

Termin kursu: 18.12.2019r., w godz. 09:00 – 15:30
Czas trwania: 8 godz. wykładowych
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 12.12.2019r.

Cena kursu:
• 270 zł. od osoby,
• 243 zł. dla pracowników członków wspierających,
• 256 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia.
W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665