TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 30 listopada 2021 r. od godz.16.00 do 21.00
 • 02 grudnia 2021 r.od godz. 16.00 do 21.00
 • 06 grudnia 2021 r.od godz. 16.00 do 21.00
 • 10 grudnia 2021 r.od godz. 16.00 do 21.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

OPIS

Zmiany podatkowe na 2022 rok są tak obszerne i dotyczą bardzo różnorakich regulacji, wobec czego zasadnym jest podzielnie ich na te adresowane osobno do podatników CIT oraz te odnoszące się do PIT/ryczałtu/karty podatkowej. Przedmiotem niniejszego szkolenia jest kompleksowe omówienie wszystkich zmian w ustawie dochodowej od osób fizycznych a także nowelizacji ustawy ryczałtowej (ryczałt, karta podatkowa), które będą obowiązywać od 2022 roku (nieliczne z nich od najprawdopodobniej od 2023 r.)

PROGRAM

 1. Składka zdrowotna 2022 – różnice i praktyczne wyliczenia dla podatku liniowego, skali, ryczałtu i karty podatkowej
 2. Czy możliwa jest legalna optymalizacja obciążeń podatkowo-składkowych?
 3. Kwota wolna od podatku PIT i tzw. „ulga dla klasy średniej”
 4. Ulga dla pracujących emerytów / PIT „zerowy” dla rodzin wielodzietnych
 5. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
 6. Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
 7. Wprowadzenie ulgi w PIT dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót
 8. Wirtualny przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia („szara strefa”)
 9. Płatność w gotówce od konsumenta – konieczność rozpoznania przychodu
 10. Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych do 8000 zł
 11. Wprowadzenie ulgi dla podatników PIT/CIT wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
 12. Prywatny wykup z leasingu – skutki podatkowe
 13. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy
 14. Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 15. Wyłączenia amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych od 2023 r.
 16. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej 2022 r.
 17. Zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej
 18. Ujednolicenie płatności składek i podatków
 19. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT
 • Ulga B+R rozliczana w trakcie roku oraz jej rozszerzenie
 • Istotne zmiany w IP-BOX
 • Ulga na innowacyjnych pracowników
 • Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach)
 • Ulga na ekspansję (np. udział w targach, wydatki promocyjne)
 • Ulga na zakup udziałów spółek zagranicznych.
 • Ulga na zakup zabytkowego obiektu.
 • Ulga na zakup terminali płatniczych.
 • Ulga na prototyp (dodatkowe odliczenie kosztów produkcji próbnej)
 1. Zmiany w Estońskim CIT od 2022 r.
 2. Podatek przychodowy – zupełna nowość czyli „podatek od dużych korporacji”
 3. Ukryta dywidenda: nowe wyłączenia z kosztów podatkowych
 4. Koszty finansowania dłużnego po zmianach
 5. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych/PKPiR w postaci elektronicznej oraz ich udostępnianie
 6. Ceny transferowe 2022 – zmiany
 7. Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2022 r.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665