TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 06, 07 i 08  września 2021 r. od godz. 09.00
 •  Czas trwania szkolenia – 21 godz. dydaktycznych, 3 dni

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Prowadzący szkolenie:

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, wieloletni pracownik administracji podatkowej, w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, starszy ekspert skarbowy, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadająca status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, legitymująca się 25 letnim doświadczeniem w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), absolwentka WSP w Kielcach na kierunku pedagogika oraz WSPiA na kierunku prawo podatkowe, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. W programie m. in. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania, zasady wystawiania faktur, dokumentacja, ewidencja dla celów podatkowych, split payment, odwrotne obciążenie, pliki JPK, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady, obowiązki wobec urzędu skarbowego.
Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podatku od towarów i usług. Wskazane zostaną praktyczne sposoby rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów z rozliczaniem podatku VAT.
Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w szczególności w tematyce podatku VAT.

Kontynuacją szkolenia jest - organizowane regularnie, okresowo - szkolenie: Podatek VAT dla średniozaawansowanych i zaawansowanych - trzydniowy, kompleksowy kurs krótki online

Ramowy program szkolenia:

Dzień pierwszy:

 1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym
 2. Podatek od towarów i usług w Polsce
 3. Podatnik podatku VAT
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
 5. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT
 6. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe
 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 9. Eksport towarów
 10. Import towarów
 11. Stawki
 12. Odliczenie podatku naliczonego

Dzień drugi:

 1. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
 2. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT
 3. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży
 4. Korekta podatku naliczonego
 5. Ulga na złe długi
 6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 7. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT)
 8. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur
 9. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej
 10. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących
 11. Zasady wystawiania not korygujących
 12. Zasady przechowywania faktur
 13. Refakturowanie

Dzień trzeci:

 1. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami w podatku VAT
 2. Ewidencja VAT
 3. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT
 4. Kasy fiskalne, kasy on line.– rewolucyjne zmiany dla podatników
 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)
 6. Likwidacja firmy.Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie szkolenia - na bieżąco i na końcu każdego dnia szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 700,00 zł  od osoby
 • 670,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665