TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 30 kwietnia 2021 r. od godz. 09.00 do 16.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

 • Rejestracja podatnika VAT.
 • Czynności podlegające opodatkowaniu.
  • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
   • dostawa towarów,
   • świadczenie usług,
   • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
   • import usług.
  • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
  • Wyłączenia ze zwolnienia
 • Obowiązek podatkowy.
  • Terminy powstania obowiązku podatkowego.
 • transakcje krajowe
 • transakcje międzynarodowe
  • Rozliczenie na zasadzie kasowej.
  • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Podatek naliczony.
  • Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
  • Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
  • Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
  • Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
  • Terminy odliczenia podatku.
 • Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em.
  • Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
  • Terminy wystawiania faktur.
  • Zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej.
 • Korygowanie transakcji objętych VAT.
  • Faktury i noty korygujące.
  • Anulowanie faktury.
 • Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT.
  • Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
  • Informacje podsumowujące VAT-UE.
  • Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
 • Krótko o kasach rejestrujących.
 • Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 320,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665