TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 03 września 2021 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

Opis szkolenia - VAT zmienia się od kilku lat.  Ustawodawca pragnie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Koniec 2021 r. oraz początek 2022 r. to kolejny etap zmian, które w niektórych obszarach można uznać za rewolucyjne.  Z tego punktu widzenia w szczególności należy zwrócić uwagę na pakiet SLIM VAT nr 2, który stanowi kontynuację zmian wywołanych pakietem SLIM VAT nr 1 (dalsze uproszenie rozliczania podatku VAT), zmiany w JPK_VDEK (Krajowa Administracja Skarbowa jest już po pierwszych doświadczeniach w zakresie stosowania JPK_VDEK i postanowiła naprawić zagadnienia, które wywoływały wątpliwości w praktyce) oraz na pakiet e-commerce, który w nowy sposób reguluje obrót z konsumentami w obrębie UE.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia ogólne. Istota regulacji. Sprzedaż towarów/świadczenie usług na odległość.  Identyfikacja możliwych przypadków.
 2. Zakres zastosowania. Obrót B2B a obrót B2C.  Obrót towarowy a obrót usługowy.  Obrót w ramach UE a obrót z państwami trzecimi.  Umiejscowienie Pakietu e-commerce w systemie VAT.
 • Porównanie starej oraz nowej regulacji. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju/na terytorium kraju. Świadczenie usług TBE.
 1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
 • Oznaczenie dostawcy. Oznaczenie nabywcy.  Oznaczenie wysyłki/transportu.
 • Miejsce dostawy towarów. Wyłączenia z pod miejsca dostawy towarów.  Znaczenie limitu 42.000,00 PLN.  Kiedy opodatkowanie w Polsce ?  Kiedy opodatkowanie w UE ?  Znaczenie rejestracji zagranicą.  Znaczenie rozliczenia za pomocą One Stop Shop (OSS) procedura unijna.  Możliwość wyboru miejsca opodatkowania.  Możliwość rezygnacji.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Fakturowanie.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania WSTO w kraju.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania WSTO w UE.  Fakturowanie w przypadku rejestracji w UE.  Fakturowanie w przypadku rozliczenia za pomocą systemu OSS.
 • Ewidencja i deklaracje. Ewidencja i deklaracje w przypadku opodatkowania WSTO w kraju.  Ewidencja i deklaracja w przypadku opodatkowania WSTO w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rejestracji w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rozliczenia za pomocą OSS.  Kiedy oznaczenie WSTO_EE ?
 1. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne (TBE).
 • Oznaczenie usługodawcy.  Oznaczenie usługobiorcy.  Usługi TBE a inne usługi świadczone na rzecz konsumentów.
 • Miejsce świadczenia usług na rzecz konsumentów a miejsce świadczenia usług TBE. Wyłączenia z pod miejsca świadczenia usługi. Znaczenie limitu 42.000 PLN. Kiedy opodatkowanie w Polsce?  Kiedy opodatkowanie w UE?  Znaczenie rejestracji zagranicą.  Znaczenie rozliczenia za pomocą One Stop Shop (OSS) procedura unijna oraz nieunijna.  Możliwość wyboru miejsca opodatkowania.  Możliwość rezygnacji.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Fakturowanie.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania usług TBE w kraju.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania usług TBE w UE.  Fakturowanie w przypadku rejestracji w UE.  Fakturowanie w przypadku rozliczenia za pomocą systemu OSS.
 • Ewidencja i deklaracje. Ewidencja i deklaracje w przypadku opodatkowania usług TBE w kraju.  Ewidencja i deklaracja w przypadku opodatkowania usług TBE w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rejestracji w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rozliczenia za pomocą OSS.  Kiedy oznaczenie WSTO_EE ?
 1. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
 • Oznaczenie dostawcy.  Oznaczenie nabywcy.  Obowiązek podatkowy z tytułu SOTI a obowiązek podatkowy z tytułu importu. Pokazanie właściwej relacji.
 • Miejsce dostawy towarów. Znaczenie państwa importu.  Znaczenie państwa konsumpcji.  Przypadek kiedy państwo importu oraz państwo konsumpcji to dwa różne państwa.  Przypadek kiedy państwo importu i państwo konsumpcji to to samo państwo.  Znaczenie rozliczenia za pomocą systemu IOSS.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Fakturowanie.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania SOTI w kraju.  Fakturowanie w przypadku opodatkowania SOTI w UE.  Fakturowanie w przypadku rejestracji w UE.  Fakturowanie w przypadku rozliczenia za pomocą systemu IOSS.
 • Ewidencja i deklaracje. Ewidencja i deklaracje w przypadku opodatkowania SOTI w kraju.  Ewidencja i deklaracja w przypadku opodatkowania SOTI w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rejestracji w UE.  Ewidencja i deklaracja w przypadku rozliczenia za pomocą IOSS.
 • Interfejsy elektroniczne jako nowi podatnicy VAT.
 • Definicja interfejsów elektronicznych. Rola interfejsów elektronicznych w SOTI.  Rola interfejsów elektronicznych w WSTO.  Rola interesów elektronicznych w dostawach krajowych.
 • Kiedy dostawa B2B ? Kiedy dostawa B2C ?
 • Kiedy obowiązki ewidencyjne oraz informacyjne ? Ewidencja standardowa. Ewidencja ponadstandardowa.
 • One stop shop.
 • Istota regulacji. OSS a MOSS.  Podobieństwa i różnice.  Podział.  Procedura unijna.  Procedura nieunijna.
 • Procedura unijna. Zakres przedmiotowy zastosowania.    Usługi TBE.  Usługi na rzecz konsumentów inne niż TBE.
 • Procedura nieunijna. Zakres przedmioty zastosowania.  Usługi TBE.  Usługi na rzecz konsumentów inne niż TBE.
 • Państwo identyfikacji a państwo konsumpcji.
 • Kwestie techniczne.
 1. IOSS
 • Istota regulacji. Zakres przedmioty zastosowania.  Procedura importu.  Procedura USZ.
 • Państwo identyfikacji. Państwo importu.  Państwo konsumpcji.
 • Kwestie techniczne.
 1. Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych a WSTO/SOTI/usługi TBE/pozostałe usługi na rzecz konsumentów – kiedy obowiązek fiskalizacji a kiedy brak ?

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 320,00 zł  od osoby
 • 288,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

do 27 sierpnia 2021r..  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia  27 sierpnia 2021r..  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665