CEL

KURS łączący CIT,PIT z elementami podatku VAT. Podczas sześciu spotkań pokazane zostanie w sposób praktyczny jak należy postępować , rozliczać i optymalizować sytuacje występujące w działalności gospodarczej. Ogromna ilość merytorycznych ,wielopoziomowych zestawień , wnioski trafione w punkt, procedury zabezpieczające i praktyczne porady.

Szkolenie w wersji online łączyć będzie interaktywne ikony uczestników (fakultatywnie) oraz wykorzystanie klasycznego flipchartu w celu rozwiązywania na bieżąco przykładów.

UCZESTNICY KURSU

Kurs skierowany jest do wszystkich  osób, które mają kontakt w pracy zawodowej z problematyką podatkową, a chcących uporządkować swoją wiedzę, pogłębić ją lub nabyć umiejętności od podstaw.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

 1. BACKGROUND – zasady nadrzędne, definicje ustawowe.
 2. ŹRÓDŁA PRZYCHODU – podział i zasady.
 3. ANALIZA tematyki przychodu podatkowego – wyłączenia, zwolnienia.
 4. CIT a PIT – źródła opodatkowania a VAT.
 5. Najbardziej interesujące przypadki związane z przychodem.
 6. Eliminowanie ryzyk podatkowych.
 7. Rozliczanie przychodu w powiązaniu z VAT-em – zestawienia.
 8. Praktyczne przykłady związane z momentem uzyskania przychodu w tym VAT.

DZIEŃ DRUGI

 1. Umowy cywilnoprawne – użyczenia, najem, leasing, sponsoring – SKUTKI.
 2. Czynności nieodpłatne – reklamowe, promocyjne, reprezentacja, darowizny, wycofanie na cele osobiste.
 3. WSTĘP do KOSZTÓW PODATKOWYCH.
 4. Analiza KOSZTÓW PODATKOWYCH.
 5. Nadrzędne zasady podziału kosztów.

DZIEŃ TRZECI

 1. Orzecznictwo i analiza wyłączeń ustawowych.
 2. Moment potrącalności kosztów.
 3. Rozliczanie korekt przychodowych i kosztowych.
 4. TEST WIEDZY.

DZIEŃ CZWARTY

 1. Wierzytelności – skutki podatkowe (umorzenia, przedawnienia, odsetki, koszty sądowe, procesowe).
 2. Tworzenie odpisów aktualizujących oraz nieściągalności wierzytelności.
 3. Ulga na złe długi w powiązaniu z VAT – zestawienia.
 4. Ryzyka podatkowe i ich eliminowanie.

DZIEŃ PIĄTY

 1. Pojazdy samochodowe – podsumowanie wiedzy.
 2. Weryfikacje umów i skutków podatkowych.
 3. Zestawienie zbiorcze PIT, CIT, VAT.
 4. Kilometrówka i ryczałty.
 5. Zleceniobiorcy, menadżerowie i pracownicy.
 6. Wykorzystanie na potrzeby osobiste pojazdów.
 7. Co wybrać leasing, własność?

DZIEŃ SZÓSTY

 1. ELEMENTY ZWIĄZANE Z ŚRODKAMI TRWAŁYMI
 2. Zadania sytuacyjne.
 3. Zwolnienia dla osób fizycznych – przegląd.
 4. Podatek u źródła – sygnalizowanie.
 5. Porady – praktyczne rozwiązania.
 6. Zasady dotyczące środków trwałych – wybrane elementy.

 

ILOŚĆ GODZIN

30 godzin lekcyjnych

TRYB ZAJĘĆ

 • 6 spotkań od godz. 9.00 do 13.00
 • 03, 10, września
 • 01, 08 października
 • 5, 12 listopada

OPŁATA

 • 990 zł od osoby
 • 940,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665