TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • I termin - 19 kwietnia 2021 r. od godz. 09.00 do 12.15 (BRAK MIEJSC)
 • II termin - 23 kwietnia 2021 r. od godz. 09.00 do 12.15
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

Nowy plik JPK VAT (kody transakcji) oraz zmiany w pozostałych strukturach plików JPK

 • obowiązek identyfikacji GTU – zmiany od 1 kwietnia 2021 r.
 • kody procedur – planowana nowelizacja
 • zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem „MPP”
 • zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem „TP”
  • wprowadzenie limitu 15.000 zł.
  • jak obliczyć limit 15.000 zł? Transakcja czy faktura?
  • powiązania przez Skarb Państwa a symbol „TP”.
  • kiedy pomimo powiązań nie trzeba używać symbolu „TP”?
 • obowiązek identyfikacji dowodów sprzedaży
 • sankcje w przypadku błędów – jak trzeba się postarać, aby dostać karę pieniężną za błąd w ewidencjach
 • ewidencjonowanie w JPK faktur uproszczonych
 •  uregulowanie sposobu ewidencjonowania faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne)
 • jak ująć obniżenie podatku naliczonego kiedy nie otrzymano faktury korygującej? Nowa regulacja
 • doprecyzowanie zakresu danych przy imporcie towarów
 • korekta JPK_VAT a czynny żal

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 160,00 zł  od osoby
 • 144,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia porzedzającego szkolenie  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665