TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 09 maja 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej zs. w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT i VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

OPIS

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczenia podatkowego najmu nieruchomości, zasad amortyzacji nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości na gruncie podatków PIT, CIT oraz VAT. Szkolenie uwzględnia zmiany przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2023 r. oraz aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

PROGRAM

Zasady amortyzacji podatkowej nieruchomości od 2023 roku

 • Wyłączenie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych od 2023 roku.
 • W jaki sposób ustalić, czy budynek/lokal podlega amortyzacji podatkowej od 2023 roku?
 • Zasady amortyzacji budynków i lokali komercyjnych od 2023 roku.
 • W jaki sposób ustalić, czy nieruchomość jest budynkiem/lokalem komercyjnym?
 • Zmiana statusu lokalu z mieszkalnego na komercyjny – czy jest możliwa i pozwoli na zachowanie prawa do amortyzacji w kup?
 • Metody amortyzacji nieruchomości.
 • Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych od 2023 roku.

Rozliczenie PIT – sprzedaż prywatna nieruchomości

 • Zasady ustalania przychodu podatkowego.
 • Zasady ustalania kosztów podatkowych, dla nieruchomości nabytej w drodze:
  • umowy sprzedaży (zakup),
  • umowy darowizny,
 • Możliwość powiększenia kosztów nabycia o wskaźnik INFLACJI.
 • Amortyzacja przy najmie prywatnym lokalu i jej rozliczenie przy sprzedaży.
 • Stawki podatku.
 • Deklaracja podatkowa.

Ulga mieszkaniowa

 • Jak działa ulga mieszkaniowa i komu przysługuje?
 • Mechanizm stosowania ulgi – jak obliczyć kwotę zwolnioną od podatku?
 • Własne cele mieszkaniowe – jakie wydatki pozwolą na niezapłacenie podatku?
  • Zakup nowego mieszkania/domu.
  • Remont i wyposażenie lokalu.
  • Zakup działki.
  • Spłata kredytu.
 • Ile czasu ma podatnik na wydatkowanie środków?
 • Czy lokal kupiony w ramach ulgi można wynajmować?
 • Czy umowa z deweloperem pozwoli na skorzystanie z ulgi?
 • Czy w ramach ulgi można spłacić kredyt hipoteczny obciążający zbywane mieszkanie?

Wynajem nieruchomości – rozliczenie podatkowe dochodu/przychodu od 2023 roku

 • Najem prywatny w 2022 roku – zasady opodatkowania.
 • Najem prywatny od 2023 roku – zasady opodatkowania.
 • Najem w ramach działalności gospodarczej od 2023 r. - zasady opodatkowania.
 • Najem prywatny czy działalność gospodarcza? – zasady kwalifikacji – czy ilość mieszkań ma znaczenie?
 • Wynajem nieruchomości – rozliczenie podatku VAT
 • Kiedy najem jest działalnością gospodarczą na gruncie podatku VAT?
 • Stawki VAT przy najmie.
 • Zwolnienie od VAT dla celów mieszkaniowych.
 • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz przedsiębiorcy (np. pracodawcy) – jaka stawka VAT?
 • Najem lokalu mieszkalnego na rzecz pośrednika – jaka stawka VAT?
 • Najem krótkoterminowy (np. Booking) – jaka stawka VAT?
 • Refakturowanie mediów.
 • Kasa fiskalna przy wynajmie – kiedy jest obowiązkowa?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665