TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 14 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL

Szkolenie pozwoli uczestnikom w sposób kompleksowy opanować istotny obszar prawa podatkowego oraz kodeksu cywilnego poświęcony tematyce wierzytelności. Asumptem z pewnością będzie fakt przedstawienia problematyki przez prowadzącego pana Piotra Kowerdeja w sposób praktyczny, konkretny i logiczny. Zmierzymy się z tematyką między innymi umorzeń, ulgą na złe długi, tworzeniem odpisów kosztowych, przedawnieniem, korektami.

PROGRAM

 1. Zasady cywilistyczne i ich wpływ na podatki.
 2. Jak postępować, aby wykreować koszty podatkowe dotyczące należności.
 3. Tworzenie odpisów oraz nieściągalność wierzytelności - warunki konieczne.
 4. Umorzenie - zasady, sposób rozliczania zwolnienia z długu.
 5. Czy odsetki zawsze są dopiero podatkowe w momencie kasowym - ZASKOCZENIA !
 6. Postępowanie komornicze, koszty sądowe, procesowe.
 7. Korzystanie z ulgi na złe długi w podatku VAT.
 8. Korzystne rozstrzygnięcia ETS w zakresie prawa do ulgi.
 9. Nie będzie laudacji w kierunku ustawodawcy związanej z ulgą w dochodówce.
 10. Tarcza chroni przed korektami, ale nie wszystkich i nie w każdym podatku.
 11. Analiza skutków podatkowych na „linii czasu” - koncept autorski.
 12. Jak optymalizować rozwiązania dotyczące wierzytelności.
 13. Dictum factum.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł  dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665