TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 maja 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Podatek VAT - założenia pakietu „SLIM VAT 3”

 • Oczekiwana zmiana w definicji małego podatnika;
 • Korekty VAT a kurs waluty:
  • planowana zmiana w przepisach:
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;
 • Otrzymanie dokumentów wywozowych z opóźnieniem a korekta WDT;
 • Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT - obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT.
 • Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu.
 • Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line.
 • Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy.
 • Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:
  • zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
  • brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;
 • Podzielna płatność a nowe możliwości dokonywania przelewów:
  • możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,
  • możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,
  • możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora.
 • Pozostałe zmiany:
  • ujednolicenie zasad wydawania WIS, WIA, WIT i WIP;
  • zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi;
  • zmiany dotyczące zwolnień z importu towarów dla palcówek dyplomatycznych;
  • umożliwienie korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania jest już wyrejestrowany z tych procedur.

SLIM 1 i 2 – Analiza zmian wprowadzonych na przestrzeni 2021 roku

 • VAT SLIM 2
  • BREXIT - dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
  • Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
  • Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń.
  • Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej.
  • Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej.
  • Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali.
  • Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017.
  • Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.
  • Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych).
  • Zmiany dotyczące ulgi na złe dług.
  • Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.
 • VAT SLIM 1
  • Zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy.
  • Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń.
  • Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie.
  • Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów - zwiększenie wartości prezentów o małej wartości.
  • Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania.
  • Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania.
  • Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów.
  • Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności - ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;
  • Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT).
  • Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665