TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 lipca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

PROGRAM

 • Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  • Sprzedaż podlegająca i niepodlegająca obowiązkowi ewidencji
  • Zwolnienie z obowiązku ewidencji
  • Rodzaje kas rejestrujących
  • Ograniczenia możliwości stosowania kas innych niż online
  • Czynności podlegające obowiązkowi stosowania kasy online
  • Świadczenia usług napraw a kasa rejestrująca
  • Sprzedaż pali, usług budowlanych
  • Świadczenia w zakresie opieki medycznej
 • Rozpoczęcie ewidencjonowania
  • Termin rozpoczęcia ewidencjonowania
  • Dobrowolne rozpoczęcie ewidencjonowania
  • Fiskalizacja kasy rejestrującej
  • Ponowna fiskalizacja kasy rejestrującej
  • Postępowanie w przypadku fiskalizacji kasy rejestrującej
 • Ulga na zakup kasy
  • Podmioty uprawnione do korzystania z ulgi
  • Warunki z korzystania z ulgi
  • Wysokość ulgi
  • Korzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej
  • Utrata ulgi
 • Zasady ewidencjonowania i korygowania sprzedaży
  • Zasady ewidencjonowania sprzedaży
  • Korekty sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie
  • Zwrot towarów i uznanie reklamacji
  • Ewidencja pomyłek
  • Ewidencja udzielonych rabatów
  • Korekta sprzedaży gdy zawyżono vat na paragonie
 • Sprzedaż internetowa
  • Dokumenty sprzedaży internetowej
  • Korekta sprzedaży internetowej
 • Ewidencja sprzedaży na rzecz konsumenta gdy sprzedawca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej
 • Obowiązek sprzedawcy dotyczący użytkowania kasy fiskalnej
  • Obowiązki w związku z używaniem kasy fiskalnej;
  • Obowiązek wydawania nabywcy paragonu;
  • Obowiązek zapewnienia połączenia z CRK
  • Oznaczenia literowe na kasie;
  • Raporty dobowe i miesięczne;
  • Obowiązek przeglądu technicznego;
  • Przechowywanie dokumentów kasowych;
  • Obowiązki sprzedawcy z prawidłowym funkcjonowaniem kasy rejestrującej
 • Zmiana miejsca używania kasy
 • Awaria kasy fiskalnej
 • Wymiana pamięci kasy
 • Utrata kasy
 • Zakończenie używania kasy fiskalnej
 • Zagadnienia związane z plikami JPK
  • Wykazywanie sprzedaży paragonowej w JPK
  • Paragony z NiPem nabywcy do 450 zł
 • Płatność otrzymana w formie bonu turystycznego a kasa rejestrująca
 • Dyskusja z uczestnikami spotkania

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665