TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 30 listopada 2021 r. od godz. 09.00 do 13.30
  • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OPIS

Nie wyobrażamy sobie żeby osoby pracujące w działach finansowo-księgowych nie posiadały backgroundowej wiedzy w zakresie wykorzystywania pojazdów samochodowych. Umiejętność optymalizowania korzyści podatkowych związanych z pojazdami osobowymi, jest koniecznością dlatego gorąco polecamy szkolenie dedykowane tej tematyce. Z całą pewnością nie będziemy krok po kroku analizować zasad podstawowych, skoncentrujemy się na sytuacjach ultra-praktycznych w tym jaki wybrać rodzaj umowy, co zrobić po jej zakończeniu, jak rozliczyć wycofanie, darowizny itd. Omnipotencją tego szkolenia jest fakt połączenia podatku VAT oraz podatków dochodowych CIT i PIT. Otrzymacie Państwo zestawienia w układach horyzontalno-wertykalnych pokazujące pełne skutki podatkowe.

PROGRAM

Jaki to pojazd – zdecyduj.
2. Rodzaje umów cywilnoprawnych i skutki wyboru.
3. Różnice w leasingu operacyjnym i finansowym – ryzyka podatkowe.
4. Lepiej kupić czy wykorzystywać pojazd na podstawie umowy odpłatnej.
5. Użyczenie – skutki podatkowe.
6. Etap eksploatacji – efektywność podatkowa.
7. Ulepszenia i remonty.
8. Układ wertykalno-horyzontalny pełnych skutków VAT – CIT – PIT.
9. Co gdy pracownicy wykorzystują pojazdy do celów osobistych.
10. Prezes i członkowie zarządu oraz menedżerowie.
11. Ryczałty i kilometrówki.
12. Jak pozbyć się osobówki z działalności.
13. Możliwość zbycia w tym MARŻA.
14. Korekty VAT-u naliczonego związane ze zmiany przeznaczenia.
15. Nieodpłatne przekazanie w tym darowizny.
16. Sprzedaż po leasingu lub wycofanie z działalności.
17. DICTUM FACTUM.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 240,00 zł  od osoby
  • 215,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665