TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 14 kwietnia 2021 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Joanna Podkówka - Sędek -  specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług (VAT).

 

PROGRAM

  1. Zasady wystawiania faktur korygujących:

  - kiedy wystawienie faktury korygującej jest konieczne: zwroty towarów, reklamacje, skonta, rabaty, pomyłki, zwroty zaliczek,

  - w jakich przypadkach korzystać z noty korygującej.

  1. Faktury korygujące IN MINUS u sprzedawcy:

  - wpływ pakietu SLIM VAT na ujęcie korekty;

  - dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie i spełnienie warunków korekty,

  - korzystanie nadal z opcji potwierdzania odbioru faktur korygujących,

  - oświadczenia w sprawie rozliczania korekt „po staremu”,

  - przypadki korekt zwolnionych z dodatkowych obowiązków,

  - ujęcie faktury korygującej IN MINUS w JPK.

  1. Faktury korygujące IN MINUS u nabywcy:

  - co u nabywcy zmienił pakiet SLIM VAT,

  - kiedy nabywca ma obowiązek korekty podatku naliczonego,

  - jaką dokumentację powinien posiadać nabywca w zakresie korekty,

  - w jakich przypadkach konieczna jest korekta JPK i czynny żal.

  1. Korekty IN PLUS:

  - ujęcie korekty uzależnione od przyczyny jej wystawienia,

  - kiedy wystawca faktury korygującej ma obowiązek korygować poprzednie okresy rozliczeniowe,

  - kiedy wystawca faktury korygującej rozlicza faktury korygujące na bieżąco,

  - kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in plus”.

  1. Faktury korygujące w transakcjach zagranicznych:

  - faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

  - faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

  - korekty faktur exportowych,

  - kursy do przeliczania ww. korekt.

  1. Przeliczanie faktur wystawionych w walutach obcych:

  - możliwość zastosowania kursu spójnego w ramach SLIM VAT,

  - brak możliwości zastosowania kursu wspólnego z podatkiem dochodowym,

  - zasady korzystania z nowych rozwiązań.

  1. Mechanizm podzielonej płatności na korektach:

  - kiedy faktura korygująca powinna zawierać obowiązkowe oznaczenie,

  - wpływ MPP na prezentację korekt w JPK.

  1. Zasady ujmowania faktur do paragonów w JPK:

  - kiedy można wystawić fakturę do paragonu,

  - jak ująć korektę paragonu i faktury do niego wystawionej,

  - prezentacja faktur do paragonów w JPK.

  1. Centralny Rejestr Faktur już w 2021r.:

  - kogo dotyczy i kiedy zostanie wprowadzony,

  - plusy i minusy monitorowania faktur,

  - planowane zasady funkcjonowania.

  1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 280,00 zł  od osoby
 • 252,00 zł  dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do 6 kwietnia  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665