TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 24 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

OPIS

Zapłacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku i oszczędzić sobie bieżącej ewidencji i obowiązków na gruncie CIT? A może dwukrotnie ujmować te same wydatki w kosztach firmy i rozwijać nowe produkty? A, co jeśli będę mógł płacić zaledwie 5 % CIT lub PIT? Te dylematy stoją przed wieloma podatnikami, którzy działają innowacyjnie. Ale wybranie tzw. Citu Estońskiego, bądź skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej lub też wnioskowanie o 5 % stawkę podatku (IP Box) wymaga od nas zadania szeregu praktycznych pytań: czy to się opłaca i jakie obowiązki muszę spełnić, by skorzystać z tych preferencji. Wybór nie jest łatwy, ale wskażemy na konkretnych przykładach, która opcja może być dla nas najlepsza i na jakie przepisy ustaw podatkowych trzeba zwrócić uwagę.

PROGRAM

 1. CIT ESTOŃSKI
  • Podatek CIT oddalony w czasie – dopiero przy wypłacie zysku
  • Uproszczenie obowiązków ewidencyjnych
  • Kto może wybrać tę formę opodatkowania, a kto nie ma na to szansy?
  • Analiza planów rozwojowych przed ewentualną decyzją o wyborze citu estońskiego
  • Jakie warunki muszę spełnić, by nie „wypaść” z citu estońskiego?
  • Wydatki inwestycyjne i kwestia zatrudnienia
  • Opodatkowanie tzw. ”ukrytych zysków” – co to takiego?
  • Jakie warunki trzeba spełnić i co przygotować przed wyborem w 2022 roku citu estońskiego?
 1. ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA
  • Dla kogo adresowana jest ulga B-R i kto na niej może zyskać?
  • Istota ulgi – ten sam wydatek 2-krotnie wpływa na podstawę opodatkowania (tzw. „2-krotność kosztu w KUP”)
  • Ulga B-R w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, IT, technologicznej, tekstylnej, okołomotoryzacyjnej, rodzinne firmy, zdrowa żywność, nowe produkty na rynku, poprawianie właściwości swoich produktów, materiały budowlane, opracowywanie prototypów i testowanie rozwiązań)
  • Jak dokumentować prace B-R?
  • Czy prace muszą się zakończyć wynikiem pozytywnym?
  • Szczegółowa analiza tzw. „kosztów kwalifikowanych” (pensje, surowce, materiały, odpisy od ST, leasing urządzeń, współpraca z uczelniami, NCBR)
  • Praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia CIT-BR i PIT-BR
  • Najpierw BR a potem IP-Box, czy może w tym samym czasie?
 1. IP-BOX (5% stawka podatku)
  • Kto może skorzystać z najniżej stawki CIT i PIT (5 %)?
  • Wpływ prac badawczo-rozwojowych na prawo do IP-Box
  • Jakie dochody podlegają pod IP-Box?
  • Praktyczna kalkulacja wzoru Nexus – czyli wyliczenie, ile zyskamy na IP-Box mając określone koszty podatkowe i przychody.
  • Gorący temat: samozatrudnieni programiści a prawo do IP-Box (ryzyka, problemy, ewidencja)
  • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące stosowania IP-Box.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665