TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  •  12 i 14 maja 2021r. od godz. 16:30 do 19:45 ( szkolenie dwudniowe)
  • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

CEL

Szkolenie kierowane jest do osób, które zamierzają zostać przedsiębiorcami i chcą świadomie poruszać się w gąszczu przepisów związanych z prowadzeniem działalności. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego czy będzie korzystał z biura rachunkowego, czy zajmował się księgowością osobiście, powinien zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami podatkowymi i ubezpieczeniowymi.

WYKŁADOWCA

Pani Ewa Lipińska- dyplomowany księgowy, wykładowca SKwP w zakresie rachunkowości.

 PROGRAM

1. Działalność nierejestrowa;
2. Działalność gospodarcza;
3. Jak założyć firmę? Centralna ewidencja działalności gospodarczej;
4. NIP, REGON, data rozpoczęcia działalności – istotne informacje;
5. Składki ZUS – różne możliwości wyboru opłacania obowiązkowych składek; co wybrać?
6. E-składka, mikrorachunek, rachunek bankowy;
7. Czy mogę zrezygnować z posiadania rachunku bankowego?
8. Podatek dochodowy i różne możliwości jego opłacania
a) Karta podatkowa; ewidencja
b) Ryczałt ewidencjonowany, ewidencja
c) Podatkowa księga przychodów i rozchodów; ewidencja
9. Podatek VAT nie taki straszny – podstawowe zagadnienia
a) Podatek należny i naliczony;
b) Kto może zrezygnować z VAT?
c) Kto musi wybrać VAT?
d) Czy muszę dokonywać wyboru?
e) Ewidencje, deklaracje, czym jest skrót JPK?
f) Podatek VAT – gdy sprzedaję i kupuję na terenie UE
g) Metody rozliczeń (miesięcznie/ metoda kasowa );
h) Rejestry sprzedaży, rejestry zakupu.
10. Kasa fiskalna:
a) czy mnie dotyczy?
b) Czy muszę kupić kasę?
c) Ulga na zakup kasy fiskalnej
11. Samochód w firmie – podstawowe informacje;
12. Faktury, faktury korygujące, paragony.

 

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych , 2 dni po 4 godziny

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 320,00 zł  od osoby
  • 288,00 zł dla członków oddziału

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl  lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 06 maja 2021r.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665