Zmiany w przepisach podatkowych wchodzące w życie w 2019 roku

 

 

Adresaci szkolenia: kurs kierowany jest do pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

Cel szkolenia: przedstawienie i omówienie przepisów podatkowych, tak aby podatnicy byli przygotowani do prawidłowego rozliczania podatków w 2019r..

 

Prowadzący szkolenie: Pan dr Krzysztof Biernacki

Praktyk, doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym.

Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m. in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

Tematyka kursu:

 

1.         Podatek VAT

 

          Split payment – propozycje obligatoryjnego rozliczenia podzieloną płatnością transakcji

            objętych odwrotnym obciążeniem i odpowiedzialnością solidarną.

          Nowe przepisy dot. kas fiskalnych oraz kasy fiskalne z modułami do przesyłania danych

            on-line;

          Problematyka „pierwszego zasiedlenia” przy nieruchomościach i propozycje Ministerstwa

            Finansów w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami.

          Nowa struktura JPK_VAT i likwidacja deklaracji podatkowych;

 

2.         Podatki dochodowe

 

          Zmiana opodatkowania nabycia i wykorzystywania samochodów w działalności

            gospodarczej;

          Likwidacja ryczałtu przy tzw. „kilometrówce”.

          Nowa stawka w podatku CIT (9%);

          Przygotowywanie deklaracji rocznych przez Ministerstwo Finansów;

          Działalność nierejestrowana w deklaracji rocznej oraz progi podatkowe w rozliczeniu za  

            2018 rok;

          Danina solidarnościowa – nowy podatek;

          Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości komercyjnych;

          Tzw. Exit Tax dla polskich podatników;

          Ulga na innowacje dla przedsiębiorców oraz nowa stawka podatku (5%) dla dochodów z

            praw własności intelektualnej;

          Nowe zasady rozliczania ulgi mieszkaniowej przy sprzedaży nieruchomości;

          Nowe zasady opodatkowania kryptowalut;

          Nowe koszty podatkowe przy tzw. zyskach zatrzymanych w spółkach kapitałowych

          Opodatkowanie wspólne małżonków;

          Zasady opodatkowania zbycia nieruchomości przez spadkobierców;

          Likwidacja obowiązków informacyjnych przy podatku zryczałtowanym;

          Wyłączenie obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji przy niewielkich kwotach podatku

            u źródła oraz wprowadzenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatu rezydencji;

 

3.         Pozostałe zmiany

 

          Nowe stawki sankcyjne przy uchylaniu się od opodatkowania;

          Raportowanie schematów podatkowych przez doradców podatkowych, adwokatów i radców

            prawnych do Szefa KAS;

          Nowa ordynacja podatkowa – kierunki zmian;

          Sprawozdania finansowe w formacie JPK za 2018r.

          Zmiany związane z pakietem uproszczeń dla podmiotów sektora MSP, m.in.:

          o            Praca współmałżonka jako koszt podatkowy;

          o            Jednorazowe rozliczenie straty;

          o            Korekta kosztów w przypadku braku zapłaty za zobowiązanie;

          o            Zmiany definicji małego podatnika.

          Pozostałe zmiany

 

Termin kursu: 16.11.2018r., w godz. 09:00 – 15:30

Czas trwania: 8 godz. wykładowych

Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 09.11.2018r.

 

Cena kursu:

 • 260 zł. od osoby,

 • 234 zł. dla pracowników członków wspierających,

 • 247 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

   

  Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

  Forma płatności – przelew lub gotówka.

  Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

  W trakcie kursu zapraszamy na obiad.