Zarząd Główny

Zarząd Główny jest naczelnym organem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Natomiast Prezydium Zarządu Głównego pełni funkcję reprezentatywną, działa w imieniu Zarządu oraz inspiruje i nadzoruje prace jego jednostek.

Zarząd Główny
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
tel. 022 622 77 39
tel. 022 622 77 40
tel. 022 622 77 65

www.zg.skwp.pl/

Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
tel.022 622 77 39

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium