Władze O/O SKwP we Włocławku

Zarząd Oddziału:

 

1. Krystyna Urbaniak     - Prezes

2. Anna Papis              - Wiceprezes

3. Bożena Arkuszewska - Wiceprezes

4. Danuta Ujazdowska   - Skarbnik

5. Krystyna Michalska    - Sekretarz

6. Grażyna Czajkowska   - Członek

7. Anna Niemczewska    - Członek

 

Komisja Rewizyjna:

 

1. Ewa Krawczyńska - Przewodnicząca

2. Ewa Chmielewska    - Sekretarz

3. Anna Lewandowska      - Członek

 

Sąd Koleżeński:

 

1. Wiesława Szałańska - Przewodnicząca

2. Jolanta Józefkowicz   - Z-ca Przewodniczącej

3. Andrzej Tyrjan     - Członek

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium