Statut

 • Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2 - Cele i środki działania
 • Rozdział 3 - Członkowie Stowarzyszenia
 • Rozdział 4 - Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział 5 - Organy naczelne władz Stowarzyszenia
 • Rozdział 6 - Organy okręgowe władz Stowarzyszenia
 • Rozdział 7 - Majątek i gospodarka finansowa
 • Rozdział 8 - Przepisy przejściowe i końcowe

           Statut Stowarzyszenia do pobrania  - PDF


 

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kaledarium