RODO i Polityka Prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

 

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów
organizowanych przez placówkę pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Oddziału Okręgowego we Włocławku

 

 

1.       Administratorem Danych Osobowych( ADO) jest Oddział Okręgowy we Włocławku  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział), ul. Miedziana 2/4, 87- 800 Włocławek


2.          W Oddziale powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD -
e-mail:
iod.skwp@buiskwp.pl


3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz przeprowadzanych egzaminów, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.


4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.5.      Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym ( w szczególności 50 lat).


 
6.         Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


7.         Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


8.         Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.


9.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.


10.       Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 


 


Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej, której właścicielem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.


Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie
Pliki cookie konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ręcznego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu oraz wyświetlaniu ostatnio oglądanych ogłoszeń na stronie głównej. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.


Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari