KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r. 

Termin jest bardzo krótki, dlatego zwracamy się z prośbą o wyeksponowanie tej informacji na stronach internetowych oddziałów, jak również o przekazanie jej swoim członkom i sympatykom oraz zachęcenie do składania uwag. Informacja znajduje się również na stronie www.skwp.pl

Poniżej link do strony internetowej Ministerstwa Finansów, pod którym zamieszczono projekt.

LINK

Polecamy

    • Świat Księgowych
    • Kaledarium